กล่องกระดาษแข็งห่อ
กล่องใส่ jewelly แบรนด์ ALORA 

ลักษณะกล่อง

  • กล่องแบบฝาบน - ฝาล่าง
  • ขนาดกล่องสำเร็จ 7 x 7 x 3.5 ซม.
  • กระดาษอาร์ต 130 แกรม สีขาว
  • กล่องจั่วปัง 
  • โลโก้พิมพ์สีดิจิตอล 1 ตำแหน่ง
  • เคลือบลามิเนตด้าน
  • ปั๊มไดคัท
  • ขึ้นรูปกล่อง

กล่องกระดาษแข็งจั่วปัง กล่องใส่ Jewely ขนาดเล้ก แบรนด์ ALORA 

กล่องใส่เครื่องประดับ เคลือบลามิเนตด้าน ปั๊มไดคัท ขึ้นรูปกล่อง กล่องลึก 3.5 ซม.

กล่องกระดาษแข็งห่อ กล่องสีขาว แบบฝาบน-ฝาล่าง พิมพ์โลโก้หน้าฝากล่อง

กล่องกระดาษจั่วปัง ใบห่อกระดาษอาร์ตการ์ดสีขาว หนา 130 แกรม

กลอ่แบบฝาบน - ฝาล่าง ขนาดกล่องสำเร็จ 7 x 7 x 3.5 ซม.