กล่องกระดาษแข็งห่อ
กล่องใบใหญ่

ลักษณะกล่อง

 • ขนาดกล่อง วัดจากฝาบน กว้าง 8.3 x ยาว 8.3 x สูง 4 ซม.
 • ขนาดวัดในฝาล่าง 7.5 x วัดในฝาล่าง7.5 x ซม.

กล่องบน

 • กระดาษจั่วปังเบอร์ หนา 1.38 มม.
 • ขนาด 12 x 12 ซม.
 • กระดาษ Curious metalic shadow 120 แกรม
 • ปั้มฟอยล์สีทองด้านที่ข้อความ SUPER NOMAD
 • ไดคัท + ขึ้นรูป

กล่องล่าง

 • กระดาษจั่วปังเบอร์  1.38 มม.
 • ขนาด 14.82 x 14.82 ซม.
 • กระดาษ Curious metalic shadow 120 แกรม
 • ไดคัท + ขึ้นรูป

กล่องฝาบน ขนาด 12 x 12 ซม. ปั้มฟอยล์สีทองด้านที่ข้อความ SUPER NOMAD

กล่องกระดาษสวยคลาสสิค ไดคัทขึ้นรูปกล่อง กระดาษจั่วปังเบอร์ หนา 1.38 มม.

กล่องกระดาษแข็งห่อ ขนาดกล่องใหญ่ วัดจากฝาบน 8.3 x ยาว 8.3 x 4 ซม.

กล่องกระดาษใส่ Jewelry 2 ขนาด กล่องกระดาษจั่วปัง ห่อด้วยกระดาษ Curious metalic shadow 120 แกรม

กล่องใส่ Jewelry กล่องเล็กขนาด 6.5 x 6.5 x สูง 6 ซม. กล่องใหญ่ขนาด