ฉลากสินค้า เครื่องดื่มชนิดชง โดย บริษัท บุนย์วานิช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
    ฉลาก Vegimax Tanzania 

  • ขนาด 17.7006 X 7.5001 ซม.
  • กระดาษอาร์ตมัน 90 แกรม
  • ฉลากสินค้า พิมพ์ 5 สี 1 หน้า
  • ปั๊มไดคัท

ฉลากสินค้า Vegimax Tanzania โดย บริษัท บุนย์วานิช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ฉลากสินค้า แบรนด์ Vegimax Tanzania พิมพ์ 5 สี 1 หน้า

ฉลากสินค้า Vegimax Tanzania 125 ML. ขนาด 17.7006 X 7.5001 ซม. และปริมาณ 30 ml. ขนาดฉลาก 14.9931 X 6.0978 cm.

ฉลากสินค้า ปั๊มไดคัทตัดตรง กระดาษอาร์ตมัน 90 แกรม