ไดอารี่ปกหนังนำเข้าเกรดพรีเมี่ยม/สมุดโน้ต

ปกหนัง

 • ขนาดปก 4.25 x 7.5 นิ้ว
 • วัสดุปกด้านนอกและด้านใน ใช้หนังเทียมสีแดง
 • มีห่วงโลหะ 6 ห่วง
 • ด้านในมีชั้นใส่นามบัตร / ใส่ปากกา
 • หน้าปกปั๊มโลโก้ปั๊มจม

เนื้อใน

 • เล่มเล็ก ขนาดเนื้อในกว้าง 9.5 x สูง 18 ซม.
 • ปกหน้า  กระดาษอาร์ต  ดิจิตอลปรินท์สี  2 หน้า
 • ปกหลัง กระดาษอาร์ต  ดิจิตอลปรินท์สี  2 หน้า
 • หน้ากระดาษโน้ต
  • กระดาษถนอมสายตา
  • พิมพ์ 1 สี
  • จำนวน 35 แผ่น ( 70 หน้า )
 • เจาะรู ตามแบบสำหรับนำไปใส่ในเล่มปกหนัง

เนื้อในปกหน้า  กระดาษอาร์ต  พิมพ์สีดิจิตอล 2 หน้า

เนื้อในปกหลัง กระดาษอาร์ต  พิมพ์สีดิจิตอล  2 หน้า

ไดอารี่ขนาดปก 4.25 x 7.5 นิ้ว ปกหนังเทียมสีแดง

ไดอารี่ปกหนังเกรดพรีเมี่ยม/สมุดโน้ต กระดาษอาร์ต  พิมพ์สีดิจิตอล 2 หน้า

วัสดุปกด้านนอกและด้านใน ใช้หนังเทียมสีแดง

สมุดบันทึก เข้าเล่มร้อยห่วงโลหะ 6 ห่วง หลังปกมีช่องใส่นามบัตร/ ปากกา

สมุดบันทึกหน้าในขนาด 9.5 x 18 ซม. กระดาษถนอมสายตาพิมพ์ 1 สี 35 แผ่น (70 หน้า)

สมุดปกหนัง หลังปกด้านในติดห่วงหนัง

หน้าปกพิมพ์โลโก้ HUAWEI แบบปั๊มจม