ผลลัพธ์การค้นหา "กระดาษ Green Read 80 แกรม"   0 รายการ

กระดาษถนอมสายตา (Green Read) เนื้อ กระดาษสีเหลืองนวล ลดการสะท้อนของแสงเข้าสู่ตา ทำให้อ่านและเขียนได้อย่างสบายตา นิยมนำไปพิมพ์หนังสือสำหรับอ่าน แต่ก็สามารถใช้เป็นกระดาษจดบันทึกได้เช่นกัน โดยทั่วไปจะเลือกความหนา 80 แกรมเพื่อมาทำกระดาษเนื้อในของสมุดโน๊ต ปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แต่มีข่้อจำกัดเล็กๆ คือสีที่พิมพ์จะ drop ลงเล็กน้อย เพราะเนื้อกระดาษเป็นสีเหลือง ไม่ได้ขาวเหมือนกระดาษปอนด์​หากซีเรียสเรื่องสีมากๆก็แนะนำให้ใช้กระดาษ ปอนด์แทนเป็นชนิดไม่เคลือบผิว สีจะออกสีนวลไม่ขาวเหมือนทั่วไป ส่งผลให้มีคุณสมบัติพิเศษที่อ่านสบายตา ชนิดของกระดาษให้เหมาะกับการถนอมสายตา หากท่านต้องการหนังสือที่ให้ความแตกต่าง