ผลลัพธ์การค้นหา "กล่องแป้ง"   110 รายการ

กระดาษกล่องแป้งหลังขาว  (Duplex Board) 270 แกรม

คุณสมบัติ : เป็นกระดาษที่เคลือบผิว เพียงด้านเดียว ส่วนด้านหลังเป็นสีขาวในด้านที่เคลือบผิว จะมีความเรียบและขาวกว่าผิวอีกด้านหนึ่ง ซึ่งเหมาะกับการพิมพ์ สำหรับการใช้งานมักจะมาทำเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์

การใช้งาน :

*กล่องบรรจุภัณฑ์ สำหรับสินค้าประเภท อาหารและยา, เครื่องสำอางค์, บรรจุภัณฑ์ที่ต้องการเน้นความสะอาด หรือสิ่งพิมพ์ เช่น คู่มือ หนังสือต่างๆ รายการสินค้า

สามารถทำเป็นกล่องเจาะช่องหน้าต่าง พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 1 หน้า ไดคัทตามแบบ เป็นต้น


กระดาษกล่องแป้งหลังเทา (Duplex Board) 310 แกรม

กล่องแป้งหลังเทา คุณสมบัติ : เป็นกระดาษที่นำมาเคลือบด้วยสารเคลือบ ซึ่งเป็นด้านที่ใช้สำหรับพิมพ์งาน ซึ่งขัดเป็นมันเป็นผลให้มีผิวเรียบขาวเพื่อผลทางการพิมพ์ที่มีคุณภาพ เหมาะสำหรับการพิมพ์ในระบบ ออฟเซ็ท หรือกราเวียร์

การใช้งาน :

*กล่องบรรจุภัณฑ์ สำหรับสินค้าประเภททั่วไป เช่น โปสเตอร์ เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า คู่มือ หนังสือต่างๆ รายการสินค้า

*กล่องชิงโชค กล่องใส่ฉลากต่างๆ กล่องเก็บเอกสาร

สามารถทำเป็นกล่องเจาะช่องหน้าต่าง พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี เคลือบขัดเงา ไดคัทตามแบบ คลือบ UV เงา 1 หน้า เป็นต้น


กระดาษกล่องแป้งหลังเทา (Duplex Board) 310 แกรม

กล่องแป้งหลังเทา คุณสมบัติ : เป็นกระดาษที่นำมาเคลือบด้วยสารเคลือบ ซึ่งเป็นด้านที่ใช้สำหรับพิมพ์งาน ซึ่งขัดเป็นมันเป็นผลให้มีผิวเรียบขาวเพื่อผลทางการพิมพ์ที่มีคุณภาพ เหมาะสำหรับการพิมพ์ในระบบ ออฟเซ็ท หรือกราเวียร์

การใช้งาน :

*กล่องบรรจุภัณฑ์ สำหรับสินค้าประเภททั่วไป เช่น โปสเตอร์ เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า คู่มือ หนังสือต่างๆ รายการสินค้า

*กล่องชิงโชค กล่องใส่ฉลากต่างๆ กล่องเก็บเอกสาร

สามารถทำเป็นกล่องเจาะช่องหน้าต่าง พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี เคลือบขัดเงา ไดคัทตามแบบ คลือบ UV เงา 1