ผลลัพธ์การค้นหา "งานสังสรรค์ ปาร์ตี้"   5 รายการ

สำหรับ มารยาทในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เลขานุการ อย่างเราๆ ควรจะต้องเรียนรู้ไว้เพราะเป็นสิ่งที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตประจำวันของ หน้าที่งานอย่างเราทั้งการเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงและการเป็นแขกรับเชิญในงาน เลี้ยงซึ่งในบางโอกาสเราอาจจะต้องติดตามเจ้านายไปร่วมงานหรือในบางครั้งเรา อาจจะต้องไปงานเลี้ยงในฐานะตัวแทนของเจ้านาย การมีมารยาทในงานเลี้ยงและรับประทานอาหารนั้น ในบางคราวมักจะใช้เป็นเครื่องมือวัดระดับของคนในสังคม บาง คนอาจจะคิดว่าไม่ใช่สิ่งสลักสำคัญในชีวิตแต่อย่างใดเลย ซึ่งก็จริงหากเราไม่ต้องอยู่ในสังคม แต่หากเราต้องอยู่ในสังคมเราก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ไว้เพื่อดำเนินชีวิตไปกับสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข

หาก เราอยู่ในงานเลี้ยงในฐานะเจ้าภาพ สิ่งแรกที่ควรคำนึงถึงคือเวลา เราควรไปถึงสถานที่จัดงานก่อนถึงเวลางานเลี้ยงและที่สำคัญควรไปถึงก่อนเจ้า นาย เมื่ออยู่ในงานเลี้ยงเจ้านายของเราในฐานะเจ้าภาพก็จะทักทายกับแขกไปเรื่อยๆ และแขกแต่ละคนก็ทักทายกันไป ดื่มเครื่องดื่มกันไป ระหว่างนั้นเราก็ควรตรวจสอบจำนวนแขกรับเชิญ ตรวจสอบที่นั่งที่โต๊ะอาหารให้เรียบร้อย (ซึ่งหากเป็นงานเลี้ยงขนาดใหญ่มีแขกมากเราควรเตรียมผังที่นั่งเพื่อตรวจสอบได้ง่าย) หากเป็นงานเลี้ยงขนาดเล็กมีเฉพาะแขกพิเศษของเจ้านาย เราก็แค่ย้ำความเรียบร้อยกับหัวหน้าบริกรในเรื่องเครื่องดื่มและอาหารตามที่ได้แจ้งเขาไว้ล่วงหน้าแล้ว จากนั้นเมื่อใกล้ถึงเวลางานเลี้ยงหากเป็นงานเลี้ยงขนาดใหญ่เราควรแอบเรียน เจ้านายทราบเพื่อจะได้เชื้อเชิญแขกไปนั่งที่โต๊ะอาหาร แต่หากเป็นงานเลี้ยงขนาดเล็กสบายๆ เราก็แค่แอบเรียนเจ้านายว่าแขกมาถึงครบแล้วหรือเหลือแขกอีกกี่ท่านที่ยังมา ไม่ถึง เจ้านายก็จะตัดสินใจเชื้อเชิญแขกไปนั่งที่โต๊ะอาหารเอง