ผลลัพธ์การค้นหา "ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์"   7 รายการ

“อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์” ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของไทยที่ใช้ “ดีไซน์” เป็นตัวขับเคลื่อน แต่ภาพรวมของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ไทยในวันนี้คือ เรากำลังตกอันดับจากตำแหน่งต้นๆ ของภูมิภาค (และวิ่งตามหลังเวียดนาม อินโดนิเซีย มาเลเซีย อยู่ถึง 2-3 เท่า) เหตุเพราะไทยเรามีต้นทุนวัตถุดิบที่สูง ค่าแรงการผลิตสูง กฎระเบียบเรื่องการควบคุมป่าและไม้แปรรูปต่างๆ ก็มากกว่าประเทศอื่น ปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ส่งผลให้ยอดส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไทยตกต่ำลงเรื่อยๆ แถมหนทางที่ธุรกิจจะเดินต่อในเชิง Mass Production ก็แทบเป็นไปไม่ได้ จุดแข็งและที่เหลืออยู่ของประเทศไทยขณะนี้มีเพียงสองประเด็นเท่านั้น คือ “ดีไซน์” และ “การตลาด”

ปัจจุบันไอเดียแปลกใหม่เกิดขึ้นมากมาย ผู้ที่จะมาทำธุรกิจให้ขายดิบขายดีเป็นที่นิยมจึงต้องคิดทำอะไรที่แปลกใหม่ เพื่อเป็นจุดเด่นให้กับตลาดนั้นๆและต้องไม่ซ้ำกับสินค้าอื่น ถึงจะเป็นที่ต้องการต่างให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก และวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ประสบความสำเร็จได้จากความชอบการประดิษฐ์ คือ เฟอร์นิเจอร์ถังน้ำมัน ผู้ที่นำแนวคิดมาความสร้างสรรค์ทำให้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก