ผลลัพธ์การค้นหา "ธุรกิจของเล่นเด็ก"   4 รายการ

หาก จะลงทุนทำธุรกิจเราก็ควรคิดในแบบของผู้ประกอบการ และในมุมมองด้านความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งปัจจัยหรือตัวชี้วัดในการเลือกซื้อสินค้าสำหรับเด็ก อำนาจการตัดสินใจจะตกอยู่กับผู้ปกครอง เช่นคุณพ่อ-แม่ หรือผู้เลี้ยงดู สำหรับเด็กเล็ก อายุไม่เกิน 3 ปี ในปัจจุบันสินค้าสำหรับเด็กในช่วง 5 – 10 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจประเภทนี้เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นิสิต นักศึกษา ตลอดจนกลุ่มคนทำงาน พนักงาน Office เพราะเริ่มต้นได้ง่าย ใช้เงินลงทุนไม่สูงมากนัก ไม่ต้องใช้การดูแลที่มากนัก อาจไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านเป็นของตัวเอง เช่นการขาย Online ผ่านทางหน้าเวป อย่างไรก็ตามสินค้าเด็กก็ยังคงสร้างกำไรทำรายได้มากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับการวางแผนในธุรกิจ

หัวใจ สำคัญของการประกอบกิจการหรืองานใด ล้วนต้องมีการวางแผนงานที่ดี จัดระบบงาน และตั้งเป้าหมายในการดำเนินงาน ค่อยๆทำทีละขั้น ค่อยคิดคิดเชิงระบบ[System thinking]

http://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,19006,large