ผลลัพธ์การค้นหา "ธุรกิจด้านวิศวกรรมและเทคนิคด้านต่างๆ"   26 รายการ

ธุรกิจด้านวิศวกรรมและเทคนิคด้านต่างๆ ต้องใช้ความสามารถสูง เป็นที่ต้องการของบริษัทผู้ผลิตต่างๆ เช่น 

วิศวกรรมในการออกแบบ อสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย รถยนต์และชิ้นส่วน ควบคุมการก่อสร้างขนาดใหญ่โรงไฟฟ้า สนามบิน ระบบขนส่ง เป็นต้น