ผลลัพธ์การค้นหา "ธุรกิจรองเท้า"   8 รายการ

หลายคนที่กำลังคิดที่กำลังมองหาธุุรกิจ ใหม่ หลายคนที่กำลังเปิดร้านรองเท้าแฟชั่นใหม่ หลายคนที่อยากพัฒนาร้านรองเท้าแฟชั่น ที่กำลังดำเนินกิจการอยู่ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร Missblendy.com ได้ขอให้คุณหนุ่ยเปิดคอลัมน์นี้ เพื่อแนะนำ และเสนอวิธีการขาย และเลือกซื้อรองเท้าแฟชั่นเพื่อนำไปขายสำหรับ นักธุรกิจ และพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่

จริงๆแล้ว หลักการง่ายๆ ที่ควรยึดถือก็คือ คิดรายจ่ายที่มีทั้งหมด(แบบไม่หลอกตัวเอง) แล้วนำมาตั้งเป็นเป้าหมาย ที่จะต้องขายให้ได้ในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ หรือ แต่ละเดือน หลักการง่ายๆ แต่ทำตามยาก ยากอย่างไร? เดี๋ยวติดตามอ่านต่อตอนท้าย

มาพูดถึงเรื่องงบประมาณกันก่อน ต้นทุนหลักของร้านรองเท้าแฟชั่น สามารถแบ่งออกเป็นส่วนง่ายๆ ดังนี้

*ต้นทุนค่ารองเท้า

*ค่าเช่าแผง(ร้าน)

*ค่าอุปกรณ์ประกอบการขาย

*ค่าดำเนินการ และบริหารงานขาย