ผลลัพธ์การค้นหา "ธุรกิจเครื่องดื่ม"   18 รายการ

 

 

 

 

 

 

เมืองไทยอากาศร้อนเกือบทั้งปี ธุรกิจเครื่องดื่มจึงเหมาะมากกับสภาพอากาศแบบนี้ นอกจากการดื่มน้ำธรรมดาทั่วไป
ยังมีเครื่องดื่มประเภทที่นิยมมากที่สุดคือ กาแฟ รองลงมาคือเครื่องดื่มแนวสุขภาพ น้ำผลไม้ต่างๆ ,ชามุก, ชาเขียว เป็นต้น
ธุรกิจเครืื่องดื่มจึงเกิดขึ้นเหมือนดอกเห็ด ตามสถานีรถไฟฟ้า ร้านข้างถนน แม้แต่รถเข็นขายกาแฟตามทางเท้าทั่วไป
นอกจากเครื่องดื่มดังกล่าวยังมีอีกประเภทที่ขายดี คือเครื่องดื่มตามบาร์ ไนท์คลับต่างๆ มีให้เลือกหลากหลาย