ผลลัพธ์การค้นหา "ธุรกิจเครื่องประดับ"   34 รายการ

อัญมณีและเครื่องประดับแม้จะเป็นสิ่งของฟุ่มเฟือย แต่ก็เป็นสินค้าที่ผู้คนทั้งไทยและเทศชื่นชอบ โดยเฉพาะคุณผู้หญิงทั้งหลาย ฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญจากหลายสำนักวิเคราะห์ตรงกัน ว่ายังคงเป็นธุรกิจที่มีอนาคต ไม่ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกโดยภาพรวมจะชะลอตัวลงก็ตาม เนื่องจากเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพในการจับจ่ายใช้สอย

เหตุจูงใจ ดึงดูดความน่าสนใจให้เข้ามาดูสินค้า (การสร้างโอกาสให้ร้าน)

 

1. การจัดร้าน ดูง่าย ดูน่าสนใจ
2. สินค้า แบบสวย ทันสมัย
3. ราคาขาย ไม่ขายแพงเกินไป และแสดงราคาให้เห็นชัด
4. การนำเสนอการขาย แบบมีชั้นเชิง ลำดับขั้นตอน
5. การส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นยอดขาย และเร้าใจลูกค้าให้มาสนใจซื้อสินค้า
6. พนักงานขาย มีความรู้เรื่องสินค้า อธิบายให้ลูกค้าฟังได้ผ่านการฝึกอบรมก่อนเป็นพนักงานขาย
7. บริการหลังการขาย ที่จะนำให้เกิดการซื้อซ้ำ
8. ทำเลที่ตั้งของร้าน อยู่ในที่ดีๆ มองเห็นง่าย