ผลลัพธ์การค้นหา "ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์"   12 รายการ

การดำเนินธุรกิจของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จะ เป็นการซื้อ/เช่าเวลาจากทางสถานีโทรทัศน์พร้อมทั้งนำเสนอรายการต่างๆที่มี สาระและความบันเทิงออกอากาศรายการโทรทัศน์และขายโฆษณา โดยมีรายได้จากการขายเวลาโฆษณา การส่งเสริมการขายสินค้าและบริการในรายการของสถานีโทรทัศน์

ปัจจุบันรูปแบบการผลิตรายการโทรทัศแบ่งได้เป็นดังนี้
      1. ควิซโชว์ (Quiz Show) เป็นการดำเนินรายการที่มุ่งเน้นการถามคำถามผู้เข้าแข่งขันในรายการเป็นหลัก เพื่อหาผู้ชนะและชิงรางวัล โดยผู้ชมรายการโทรทัศน์จะได้รับทั้งสาระและความบันเทิงผ่านคำถาม และบรรยากาศการแข่งขันที่ตื่นเต้น สนุกสนาน
      2. เกมโชว์ (Game Show)
       

      3. ซิทคอม (Sit Com) เป็นรายการละครตลกเบาสมอง

      4. ละครชุด (Series)เป็นรายการละครที่ออกอากาศสัปดาห์ละ 2-3 วันๆละ 1-2 ชั่วโมง ส่วนใหญ่ละครจะดำเนินเรื่องราวจบภายใน 2-3 เดือน
       
       5. วาไรตี้ (Variety) รายการที่มีรูปแบบรายการและการนำเสนอที่หลากหลาย

       6. รายการเด็ก (Kids Game)
       
       7. รายการวัฒนธรรม (Cultural Show)

รายการโทรทัศน์เป็นสื่อที่ให้ความรู้ความบันเทิง ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตอย่างชัดเจนตามความต้องการของผู้ชมรายการ ดังนั้นในอนาคตหากมีการการขยายช่องฟรีทีวีเพิ่มขึ้น แน่นอนว่าผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จะยังคงเป็นผู้ผลิตรายใหญ่กลุ่มเดิม ที่ต่างต้องใช้กลยุทธ์และความพร้อมทั้งในด้านความคิดสร้างสรรค์ ประสบการณ์ และเงินทุนในการผลิตรายการที่มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งการครอบครองตลาดซึ่งเชื่อว่าสีสันการแข่งขันของธุรกิจ นี้นับวันจะเข้มข้นยิ่งขึ้น