ผลลัพธ์การค้นหา "พิมพ์อิงค์เจ็ท"   54 รายการ

ประเภทของการพิมพ์ Inkjet Indoor

     *Inkjet Indoor เป็นงานติดตั้งภายในอาคารหรือที่ที่แดดไม่ส่อง เน้นรายละเอียดความคมชัด ของงาน ความละเอียดสูงถึง1200 Dpi เป็นงานใกล้สายตา เหมาะสำหรับงานโฆษณา โปรโมชั่น งานตกแต่งหน้าร้าน นิทรรศการ หรือ เปิดตัวสินค้า มีวัสดุหลายชนิด กลอสซี่ สติ๊กเกอร์พีวีซ๊  สติ๊กเกอร์ใส

Inkjet Outdoor

     *Inkjet Outdoor เป็นงานติดตั้งภายนอกอาคาร มีความละเอียด 720 Dpi – 1400 Dpi 700 Dpi เหมาะกับงานลักษณะเป็นตัวหนังสือและขนาดใหญ่ตั้งแต่ 1 ตารางเมตร สำหรับระยะการมองที่ 2 เมตรเป็นต้นไป1400 Dpi เหมาะกับงานที่ต้องการความคมชัดสูง มองในระยะใกล้ได้อย่างคมชัด
Inkjet Outdoor เหมาะสำหรับงานป้ายภายนอกอาคาร ที่มีความคงทน เช่น ป้าย Billboard ขนาดใหญ่ และ โฆษณาติดข้างรถต่าง