ผลลัพธ์การค้นหา "เคลือบฟิล์มลามิเนตด้าน"   352 รายการ

รู้จักกับฟิล์มลามิเนต (Laminated Films) คือฟิล์มพลาสติกสามารถผลิตได้จากเม็ดพลาสติกหลายชนิดทั้ง Polyester (PET), Polypropylene (PP),Polyethylene (HDPE, LDPE, LLDPE) Polyvinyl-Chloride (PVC) โดยฟิล์มทีผลิตจากพลาสติกแต่ละชนิด

จะมีคุณลักษณะเฉพาะตัวตามคุณสมบัติของฟิล์มที่แตกต่างกันออกไป เช่น คุณสมบัติทนความร้อน ป้องกันการกัดกร่อนจากสารเคมี ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ การหดตัวเมื่อโดนความร้อน การป้องกันการซึมผ่านของก๊าซอ๊อกซิเจนหรือคาร์บอนไดออกไซด์ ปัจจุบันฟิล์มพลาสติกได้ ถูกนํามาใช้ อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เช่น

นํามาผลิตเป็นถุงพลาสติก ซองพลาสติก หรือถูกนํามาทอเป็นกระสอบเป็นต้น โดย

ฟิล์มพลาสติกทีใช้สําหรับผลิตบรรจุภัณฑ์สามารถผลิตได้ จากฟิล์มหลากหลายประเภท

ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ผลิต เช่น ฟิล์มยืด ฟิล์มหด และฟิล์มลามิเนต

(Laminated Films) ก็เป็นหนึ่งในฟิล์มหลายๆ ประเภทที่ได้รับความนิยมในการ นํามาใช้ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบัน

 


รู้จักกับฟิล์มลามิเนต (Laminated Films) คือฟิล์มพลาสติกสามารถผลิตได้จากเม็ดพลาสติกหลายชนิดทั้ง Polyester (PET), Polypropylene (PP),Polyethylene (HDPE, LDPE, LLDPE) Polyvinyl-Chloride (PVC) โดยฟิล์มทีผลิตจากพลาสติกแต่ละชนิด

จะมีคุณลักษณะเฉพาะตัวตามคุณสมบัติของฟิล์มที่แตกต่างกันออกไป เช่น คุณสมบัติทนความร้อน ป้องกันการกัดกร่อนจากสารเคมี ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ การหดตัวเมื่อโดนความร้อน การป้องกันการซึมผ่านของก๊าซอ๊อกซิเจนหรือคาร์บอนไดออกไซด์ ปัจจุบันฟิล์มพลาสติกได้ ถูกนํามาใช้ อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เช่น

นํามาผลิตเป็นถุงพลาสติก ซองพลาสติก หรือถูกนํามาทอเป็นกระสอบเป็นต้น โดย

ฟิล์มพลาสติกทีใช้สําหรับผลิตบรรจุภัณฑ์สามารถผลิตได้ จากฟิล์มหลากหลายประเภท

ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ผลิต เช่น ฟิล์มยืด ฟิล์มหด และฟิล์มลามิเนต

(Laminated Films) ก็เป็นหนึ่งในฟิล์มหลายๆ ประเภทที่ได้รับความนิยมในการ นํามาใช้ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบัน