ผลลัพธ์การค้นหา "แฟ้มเอกสาร"   99 รายการ

http://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,34052,large

 

 


การเตรียมเอกสารประกอบการประชุม สัมมนา ควรเตรียมเผื่อไว้ไม่เกิน 5-10 ชุด โดยเฉพาะหากการประชุมนั้นมีประธานมาให้เกียรติเปิดประชุมก็ต้องสำรองไว้ สำหรับผู้ติดตามด้วย ถ้าจำนวนของเอกสารสำหรับการประชุมแจกได้ครบตามจำนวนที่ผู้แจ้งเข้าร่วม ประชุม นับว่า การจัดประชุมครั้งนี้มีการติดต่อประสานงานที่ดี คือมีขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ การแจ้งล่วงหน้าเผื่อเวลาให้ผู้ที่จะเข้าประชุมได้เตรียมตัว ขณะที่ใกล้ถึงกำหนดเวลาประชุมก็มีการแจ้งซ้ำอีกรอบ กันไว้เผื่อลืมเวลาและหัวข้อเรื่องที่จะประชุม

รับสั่งทำแฟ้มเอกสารการประชุม สัมมนา แฟ้มกระดาษแบบ 2 พับ แฟ้ม Luxury Folder ช่วยให้เอกสารดูดีขึ้น สำหรับใส่เอกสารการประชุมสัมมนา  หรือจัดเก็บเอกสารต่างๆ บริษัททั่วไป ,ตลาดหลักทรัพย์ สำหรับใส่เอกสารของผู้ที่มาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ หรือประชุมสัมมนาต่างๆ

ใส่เอกสารได้แบบหลวมๆ ด้านในมีลายพิมพ์เฉพาะ แฟ้มเอกสารแบบ2ห่วง

เหมาะกับกระดาษ อาร์ตการ์ด 350 แกรม พิมพ์ 2หรือสอดสี 4 สี ,ระบบดิจิตอล,ออฟเซ็ท 1-5 สี ,ปั๊มโลโก้,เคลือบ sport uv ,เคลือบลามิเนท, กันน้ำ และลูกเล่นอื่นๆ

ไม่มีกำหนดจำนวนขั้นต่ำ ฝีมือปราณีต เสร็จตามกำหนดhttp://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,34245,large