ผลลัพธ์การค้นหา "Card"   1138 รายการ

http://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,15860,largehttp://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,36698,large

http://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,51404,large


   http://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,38890,large 


http://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,15860,largehttp://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,15860,largehttp://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,15860,largehttp://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,15860,largehttp://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,36696,large


http://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,30503,large


http://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,14207,large


http://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,46278,largehttp://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,50779,large


Generally, there are four usual structures for premium paper boxes : bottom with lid box, book-shaped box, sleeve box, folding box.  Most popular type of paper type to produce premium paper box is Kraft paper.

  • Kraft paper is paper produced from chemical pulp processed by the kraft process. Pulp produced by the kraft process is stronger than that made by other pulping processes; acidic sulfite processes degrade cellulose more, leading to weaker fibers, and mechanical pulping processes leave most of the lignin with the fibers, whereas Kraft pulping removes most of the lignin present originally in the wood. Low lignin is important to the resulting strength of the paper as the hydrophobic nature of lignin interferes with the formation of the hydrogen bonds between cellulose (and hemicellulose) in the fibers.Kraft pulp is darker than other wood pulps, but it can be bleached to make very white pulp. Fully bleached kraft pulp is used to make high quality paper where strength, whiteness and resistance to yellowing are important.

http://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,52543,large


http://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,19417,large


นามบัตร บัตรเล็ก The Legend Rebornพิมพ์ด้านหลัง 1 สี 1 หน้า ( สีดำ )Member Card


              ขนาดพลาสติก ความหนา 0.45 มม.
เคลือบด้วยฟิล์มเคลอืบพลาสติกสำหปรับบัตรพลาสติกพิมมพ์ด้วยระบบออฟเซ้ท 4 สี 2 หน้า
เน้นพื้นบัตรเป็นสีส้มด้านหน้าขอองบัตร มีการรันบาร์โค๊ต
ตามเลขบัตร


                


                                  พิมมพ์ด้วยระบบออฟเซ้ท 4 สี 2 หน้า
เน้นพื้นบัตรเป็นสีส้มพิมมพ์ด้วยระบบออฟเซ้ท 4 สี 2 หน้า
เน้นพื้นบัตรเป็นสีส้ม


http://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,47691,large

 

 


http://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,33884,large                 


Siam Paragon The Prosperous Chinese New year 2016 โดย สยามพารากอน ดิเวลลอปเม้นท์
ขนาดการ์ดสำเร็จ 13.7 x 19.7 ซม. กระดาษ Siamwala Solution ISPIRA PUREZZA - White
ซองการ์ด ขนาดซองสำเร็จ 14.1 x 20.1 ซม. กระดาษ Siamwala Solution ISPIRA PUREZZA - White 250 แกรม


 http://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,29034,large                              http://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,52304,large


http://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,50709,largehttp://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,26479,largehttp://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,41774,large
http://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,53295,largehttp://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,53295,large