ผลลัพธ์การค้นหา "Event"   13 รายการ

ทุกวันนี้เราคงได้เห็นงานอีเวนท์ต่างๆที่ถูกจัดขึ้นออกข่าวทางโทรทัศน์มากมาย โดยงานอีเวนท์เหล่านี้ก็มักจะมีการจัดสร้างขึ้นมาให้ดูสดใสอยากให้ผู้คนเข้าไปเยี่ยมชมงานของตนเอง แต่จะมีใครบ้างละที่จะรู้ว่างานอีเวนท์เหล่านี้ถูกจัดตั้งมาเพื่ออะไร และคำว่า Event & Organization คืออะไร ? ดังนั้นวันนี้ผมก็จะมาเล่าความหมายของคำๆ นี้ให้ทุกคนทราบกันนะครับ

ความหมายของคำว่า Event & Organization นั้นเราต้องแยกออกมาให้เป็นสองส่วนก่อนครับ โดยจะได้ว่า

Event = งานกิจกรรม

Organization = การจัดการ

ดังนั้น Event & Organization ย่อมหมายถึง การจัดการงานกิจกรรมนั่นเอง โดยผู้ที่ดำเนินการจัดการงานกิจกรรมนั้นเราเรียกว่า Event Organizer โดยทีมงานที่เรียกตัวเองว่าเป็น Event Organizer นั้นจะรับหน้าที่จัดงานกิจกรรมให้ตรงตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง โดยการจัดงานอีเวนท์นั้นก็แบ่งได้ตามความต้องการของผู้ว่าจ้างดังนี้

1.การประชาสัมพันธ์ , ส่งเสริมการขาย

การจัดงานประเภทนี้จะถูกว่าจ้างจากผู้ว่าจ้างที่เป็นบริษัท และมีธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง ดังนั้นผู้ว่าจ้างเหล่านี้จึงจำเป็นที่จะต้องแข่งขันกันโปรโมทผลิตภัณฑ์ของตนให้เป็นที่รู้จักอยู่เสมอ ดังนั้นการจัดงาน Event เพื่อโปรโมทและส่งเสริมการขายก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะเป็นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยตรงอีกด้วย

2.งานสัมมนาวิชาการ

สาเหตุที่ผู้ว่าจ้างต้องการจัดงานประเภทนี้นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการทำเพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ขององค์กรให้ดูน่าเชื่อถือ เนื่องจากว่า การที่องค์กรน่าเชื่อถือขึ้นนั้นก็คือการเพิ่มรายได้ขององค์กรในทางอ้อมเช่นเดียวกัน เนื่องจากว่า การจัดสัมมนาครึ่งนึงก็ต้องมีการโฆษณา และการโฆษณาก็จะทำให้ผู้คนทั่วไปรับรู้และรู้จักองค์กรของผู้ว่าจ้างได้ครับ

จะเห็นได้ว่า Event & Organization นั้นกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วในโลกธุรกิจ เพราะไม่เพียงแต่จะเพิ่มยอดขายให้แล้วก็ยังทำให้แบรนด์ของบริษัทเป็นที่รู้จักในสังคมมากขึ้น และยิ่งถ้าจัดงานได้ดีแล้ว ก็พูดได้เลยว่า รายได้ที่จะได้รับจากการส่งเสริมการขายด้วยงานอีเวนท์นั้นย่อมมากกว่าค่า Event & Organization แน่นอน


Running a successful event usually involves growing a powerful idea and implementing it in a bulletproof concept. The thing is that inspiration is the truffle of our industry, very tough to find. Here are some brilliant event concepts guaranteed to inspire you.