ผลลัพธ์การค้นหา "Spot UV"   307 รายการ

เคลือบยูวีเฉพาะจุด (spot uv) มี 2 อย่างคือ

1. เคลือบบนผิวกระดาษ    

2. เคลือบบนสิ่งพิมพ์ที่มีการเคลือบพลาสติกด้านก่อน

การเคลือบ ยูวีเฉพาะจุดเป็นการนำฟิล์มโฟสสิทีฟถ่ายลงบล็อคสกรีน เคลือบด้วยวานิช ยู.วี.ลงบนชิ้นงานที่เราต้องการเน้นเป็นพิเศษ เมื่อทำการเคลือบแล้วผ่านตู้อบเพื่อให้สิ่งพิมพ์ที่เคลือบแห้งด้วยแสงยูวี

 

คุณสมบัติ
การเคลือบเฉพาะจุดเพื่อเน้นจุดสำคัญ ๆ ที่ต้องการให้ดึงดูดสายตาของผู้พบเห็น เพิ่มสีสันคุณค่าของสินค้าที่ต้องการขาย

ข้อดี
สามารถกำหนดพื้นที่ที่ต้องการเน้นเป็นจุดขาย • เพิ่มมูลค่าทางการขาย


http://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,24740,large


                                     http://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,36589,large


http://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,51211,large