About Us

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเซ็ทสแควร์
ตั้งอยู่ที่ 60/1 ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัทพ์ 02 677 6060 โทรสาร 02 677 6070
เวปไซด์ www.set-square.comwww.pingidea.com
อีเมล์ [email protected]
เปิดบริการ : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8:30-17:00 น.
ติดต่อ : เทวินทร์ ลิ่วเฉลิมวงศ์ (ผู้จัดการ) โทรศัพท์ 081 822 7882 อีเมล [email protected]
ติดต่อ : ณศรัณ บ้านเนิน (ผู้จัดการฝ่ายบริการ) โทรศัพท์ 087 032 0707 อีเมล [email protected]

เซ็ทสแควร์ ได้ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2523 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)

 • ให้บริการงานพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอล และออฟเซ็ท อาทิเช่น
  • นามบัตร แผ่นพับ โบรชัวร์ ใบปลิว โปสเตอร์
  • กระดาษหัวจดหมาย ซองจดหมาย แบบฟอร์มบิลต่างๆ
  • บัตรสมาชิก
  • งานบรรจุภัณฑ์ กล่องกระดาษ กล่องลูกฟูก กล่องกระดาษแข็งห่อ
 • งานพิมพ์ภาพโปสเตอร์ด้วยระบบอิงค์เจ็ท
  • บนวัสดุสำหรับการใช้งานภายในอาคารและภายนอกอาคาร
 • งานพิมพ์ด้วยระบบซิลค์สกรีน
  • ด้วยหมึกพิมพ์ผ้า หมึกพิมพ์ยูวี
 • งานปั๊มฟอลย์เงิน ฟอลย์ทอง ฟอลย์สีต่างๆ ด้วยความร้อน
  • การ์ดเชิญ การ์ดแต่ง ของชำรวย
 • งาน Heat Transfer ลงบนผ้าชนิดต่างๆ อาทิเช่น
  • เสื้อยืด เสื้อเชิ้ต หมวก
 • งานตัดสติกเกอร์
 • บริการถ่ายภาพ ถ่ายวีดิโอ พร้อมตัดต่อ
  • สำหรับนำเสนอผ่านทางสื่อโทรทัศน์ และออนไลน์ อาทิเช่น YouTube
 • การติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ 02 677 6060 โทรสาร 02 677 6070
 • การติดต่อผ่านทาง Email : [email protected]
 • การรับข้อมูลทั่วไปผ่านทางหน้าเวปไซด์ www.set-square.com
 • การติดต่อซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต www.pingidea.com
 • เหตุแห่งการดำรงอยู่

 • เซ็ทสแควร์ ดำรงอยู่เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และให้บริการแก่ผู้ประกอบการในทุกขนาด และเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของลูกค้า
 • โดยเน้นจริยธรรมในด้านการให้บริการแก่ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจอันถูกต้องการกฎหมาย และไม่เป็นการละเมิดในสิทธิส่วนบุคคล ของผู้อื่น อันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย เสียหาย แก่ผู้อื่น
 • เซ็ทสแควร์ ได้ให้บริการต่างๆ ในราคาที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับราคา โดยคำนึงใน 3 ปัจจัยหลักได้แก่
  • คุณภาพ
  • ราคา
  • เวลา

บริการรับจ้างผลิต รับจ้างทำของ บริการผลิตงานสิ่งพิมพ์ ตามคำสั่งและความต้องการของลูกค้า บริการออกแบบและจัดทำอาร์ตเวิร์ค เงื่อนไขการซื้อ เซ็ทสแควร์ จะดำเนินการผลิตงานสิ่งพิมพ์ หลังจากที่ลูกค้าได้อนุมัติให้ดำเนินการ และ/หรือ เมื่อลูกค้าได้มีการจ่ายชำระเงินตามเงื่อนไขในการสั่งซื้อ วิธีการอนุมัติให้ดำเนินการ ด้วยการยืนยันด้วยการลงลายมือชื่อบนเอกสาร อาทิเช่น ใบเสนอราคา หรือใบตัวอย่างแบบพิมพ์ และชำระเงิน บางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน และในบางกรณีที่ทางเจ้าหน้าที่เห็นว่า การยืนยันให้อนุมัติให้ดำเนินการของลูกค้า อาจจะส่งผลเสียต่องานที่ลูกค้าต้องการให้ผลิตนั้น ทางเซ็ทสแควร์ อาจจะทำการระงับการอนุมัติการผลิตดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ทางลูกค้าทราบ และจะเริ่มดำเนินการต่อเมื่อปัจจัยที่จะทำให้เกิดปัญหาในการผลิตได้รับการแก้ไข ระยะเวลาการผลิต นับจากเวลาที่ลูกค้าได้ทำการอนุมัติ หน้าที่และความรับผิดชอบ เซ็ทสแควร์ มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการผลิต ให้ออกมาในแบบที่ลูกค้าสั่งซื้อ การจัดหาวัสดุในการพิมพ์ อาทิเช่น กระดาษ โดยจะต้องจัดหาวัสดุในการพิมพ์ ให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่ได้ระบุไว้ตามเอกสาร หากว่าวัดสุดังกล่าวไม่สามารถหาได้ หรือขาดแคลนในขณะที่ทำการผลิต ทางเซ็ทสแควร์ จะทำการจัดหาวัสดุที่มีคุณสมบัติ คุณภาพใกล้เคียงกับวัสดุตามที่ระบุไว้ในราคา เงื่อนไขการให้บริการ เซ็ทสแควร์ จะดำเนินการผลิตงานสิ่งพิมพ์ หลังจากที่ลูกค้าได้อนุมัติให้ดำเนินการ และ/หรือ เมื่อลูกค้าได้มีการจ่ายชำระเงินตามเงื่อนไขในการสั่งซื้อ วิธีการอนุมัติให้ดำเนินการ ด้วยการยืนยันด้วยการลงลายมือชื่อบนเอกสาร อาทิเช่น ใบเสนอราคา หรือใบตัวอย่างแบบพิมพ์ และชำระเงิน บางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน และในบางกรณีที่ทางเจ้าหน้าที่เห็นว่า การยืนยันให้อนุมัติให้ดำเนินการของลูกค้า อาจจะส่งผลเสียต่องานที่ลูกค้าต้องการให้ผลิตนั้น ทางเซ็ทสแควร์ อาจจะทำการระงับการอนุมัติการผลิตดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ทางลูกค้าทราบ และจะเริ่มดำเนินการต่อเมื่อปัจจัยที่จะทำให้เกิดปัญหาในการผลิตได้รับการแก้ไข ระยะเวลาการผลิต สามารถดูได้จากในเวลาที่ท่านทำการสั่งซื้อ โดยจะนับระยะเวลาการผลิต เริ่มต้นจากเวลาที่ลูกค้าได้ทำการอนุมัติ โดยไม่นับวันหยุดทำการของเซ็ทสแควร์ ซึ่งจะมีวันหยุดในวันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ตามที่รัฐบาลได้ประกาศ การส่งมอบสินค้า เซ็ทสแควร์ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า โดย การจัดส่งทางไปรษณีย์ การจัดส่งด้วยรถมอเตอร์ไซด์ และ/หรือรถบรรทุก การที่ลูกค้าเข้ามารับสินค้าเองที่เซ็ทสแควร์ (ตามที่อยู่ในแผนที่) บริการหลังการขาย ลูกค้าสามารถสั่งซื้องานพิมพ์ที่เคยได้สั่งพิมพ์ไว้แล้ว (Reprint) โดยแจ้งกับเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า ของเซ็ทสแควร์ เซ็ทสแควร์ ยินดีที่จะเปลี่บนสินค้าที่ได้ส่งมอบไป หากว่าเกิดความเสียหายในระหว่างการจัดส่

ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าผ่านทางหน้าเวปเพจของ PingIdea.com สามารถเลือกวิธีการจ่ายชำระเงินได้ดังนี้ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ผ่านทางสาขาของธนาคาร หรือตู้ ATM ได้ที่ บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาพัฒน์พงศ์ ชื่อบัญชีออมทรัพย์ นายเทวินทร์ ลิ่วเฉลิมวงศ์ เลขที่ 018 277 2046 การชำระค่าบริการผ่านทางตู้ ATM โดยนำรหัสที่ได้หลังจากเลือกการชำระเงิน จ่ายชำระโดยบัตรเครดิต โดยผ่านผู้ให้บริการที่มีความปลอดภัยสูง (Paysbuy.com)

PingIdea.com ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของเรา ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดังต่อไปนี้ การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ทางเราจะติดต่อกับท่านผ่านทางอีเมล์และการโทรศัพท์เท่านั้น โดยจะพิจารณาติดต่อผ่านทางอีเมล์ก่อน โดยในส่วนหัวเรื่องของอีเมล์จะทำการแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อทุกครั้ง หากท่านต้องการติดต่อกลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าหรืออื่น ๆ ท่านสามารถติดต่อได้ทางหน้า "ติดต่อเรา" และหน้า "เกี่ยวกับเรา" หรือการอีเมล์หรือโทรศัพท์ ตามข้อมูลที่แจ้งในทุกหน้าของเว็บไซต์ ซึ่งท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 4 ชั่วโมง การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ PingIdea.com ได้ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ของเรา โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ เว็บไซต์ของเราได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เราอาจใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ซึ่งเราจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล วัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา PingIdea.com อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ และใช้บริการต่างๆ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้น เราอาจใช้ระบบ "คุกกี้" ( cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบบ "คุกกี้" นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดย "คุกกี้" นั้นจะได้รับการติดตั้งโดยเว็บไซต์ของเรา ซึ่งจะเก็บข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของ Browser ที่ใช้ในการเข้าถึง Web Page ที่เข้าเยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชม (Access Time) เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของเรา (Referring Website) การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของเว็บไซต์ PingIdea.com นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของเราและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อันประกอบไปด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการ และนำไปใช้เพื่อการออกแบบสินค้าหรือบริการต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามในกรณีที่เราต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง

ท่านสามารถแนะนำ ติชม เสนอแนะการให้บริการ หรือ การร้องเรียนการให้บริการ โดยสามารถติดต่อ คุณเทวินทร์ ลิ่วเฉลิมวงศ์ (ผู้จัดการ) ได้ที่หมายเลขมือถือ 081 822 7882 โดยเราจะดำเนินการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนของท่าน ให้เป็นไปโดยธรรม ปัญหาทั่วไป จะดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ ปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน

ในกรณีสินค้าที่เป็นการสั่งผลิต เพื่อให้กับผู้ว่าจ้าง ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ หากว่าทางเซ็ทสแควร์ได้เริ่มดำเนินการผลิตแล้ว หากสินค้าได้รับความเสียหาย อันเนื่องมาจากการจัดส่ง ลูกค้าสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า เพื่อทำการเปลี่ยนสินค้า โดยเซ็ทสแควร์ จะดำเนินการผลิตสินค้า

ไวป์ไซด์นี้ได้รับรองความถูกต้อง โดยนายเทวินทร์ ลิ่วเฉลิมวงศ์ โทร. 081 822 7882 หรืออีเมล์ [email protected]