การ์ดเชิญ /แผ่นแทรก / ซอง โดยการบินไทย

  • การ์ดเชิญขนาด 14.5 x 21 ซม.
  • พิมพ์ดิจิตอลสี 2 หน้า
  • ด้านหน้าพิมพ์ 4 สี พิเศษ ม่วง ชมพู ดำ เหลือง
  • ด้านหลังพิมพ์ 4 สี CMYK
  • กระดาษ Curious Metallic Ice Gold 250 แกรม ปะบนกระดาษ Coaster ความหนาประมาณ 1 มม.
  • เคลือบสปอตยูวี
  • ปั๊มนูน 3 มิติ เป็นช่องคล้ายขอบกระจก และปุ่มกด
  • ปั๊มไดคัท

การ์ดเชิญ ด้านหน้าพิมพ์ 4 สี พิเศษ ม่วง ชมพู ดำ เหลือง เคลือบ Sport UV ด้านหลังพิมพ์ 4 สี CMYK

การ์ดเชิญ พร้อมใบแทรกและซองบรรจุของการบินไทย Boeing 787

การ์ดเชิญขนาด 14.5 x 21 ซม. พิมพ์ดิจิตอลสี 2 หน้า

การ์ดเชิญ ปั๊มไดคัท กระดาษ Curious Metallic Ice Gold 250 แกรม ปะบนกระดาษ Coaster ความหนาประมาณ 1 มม.

ใบแทรกพิมพ์สีดิจิตอล 2 หน้า

การ์ดเชิญสไตล์หน้าจอเท็บเล็ต เพิ่มเทคนิคปั๊มนูน 3 มิติเป็นรูปกรอบหน้าต่างและปุ่มกด