การ์ดเชิญ The After Party แบบที่ 1

  • ความกว้างขนาดกางออก 38.1 X 5.55  ซม.
  • กระดาษ  ดี เอช เอ สยามวาลา  (สี  Kings Blue) หนา 290 gsm
  • ซิลค์สกรีนสีส้มสะท้อนแสง 1 สี 1 หน้า 
  • ไดคัท ตามแบบ
  • พับตามแบบ

การ์ดเชิญ The After Party แบบที่ 1 ความกว้างขนาดกางออก 38.1 X 5.55 ซม.

การ์ดเชิญกระดาษ  ดี เอช เอ สยามวาลา ขนาด 290 แกรม

การ์ดเชิญสี  Kings Blue ไดคัทตามแบบ พับตามแบบ

การ์ดเชิญ The After Party ซิลค์สกรีนสีส้มสะท้อนแสง 1 สี 1 หน้า