แฟ้ม World Bank Group Folder 

  • ขนาดสำเร็จ  A4 

ตัวแฟ้ม 

  • ตัวแฟ้ม สันด้านข้างหนาประมาณ 1.5 - 1.7 ซม.
  • มีช่องกระเป๋า
  • กระดาษอาร์ตการ์ดสองหน้า ขนาด 310 แกรม
  • ปะประกอบขึ้นรูป ติดช่องกระเป๋า
  • พิม์สีดิจิตอล 4 สี 2 หน้า
  • ด้านนอกเคลือบ PVC ด้าน 
  • ด้านใน และกระเป๋าไม่เคลือบ
  • ปั๊มไดคัท 

 

แฟ้มกระดาษ ปะประกอบขึ้นรูป ปั๊มไดคัทติดช่องกระเป๋า ด้านในแฟ้มและกระเป๋าไม่เคลือบ

แฟ้มติดช่องกระเป๋าสองด้านหลังปกหน้า - ปกหลัง

แฟ้มขนาด A4 สันข้างหนาประมาณ 1.5 - 1.7 ซม.

แฟ้มกระดาษอาร์ตการ์ดสองหน้า ขนาด 310 แกรม ด้านนอกเคลือบ PVC ด้าน

แฟ้ม World Bank Group Folder ขนาดสำเร็จ A4 พิมพ์สีดิจิตอล 4 สี 2 หน้า

สายคล้องคอ Screen โลโก้ 1 สี พร้อมซองพลาสติกขนาด 10 x 14 ซม.