โบรชัวร์ Planet scuba

  • ขนาดกางออก 21 x 29.7 ซม. ( A 4 )
  • ขนาดสำเร็จ 9.9 x 21 ซม.
  • กระดาษอาร์ตการ์ด 190 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
  • ตัด พับ 2 พับ 3 ตอน

โบรชัวร์ Planet scuba ขนาดสำเร็จ 9.9 x 21 ซม. กระดาษอาร์ตการ์ด 190 แกรม

โบรชัวร์ พิมพ์ 4 สี 2 หน้า ตัดพับ 2 พับ 3 ตอน

Brochure , Flat Size A 4 , Finished size 9.9 x 21 cm Paper Art card 190 Grams , Print 4 color 2 sides, Trimmed / Fold 3 panels