นามบัตรพิมพ์ระบบดิจิตอล 

  • ขนาด   9 x 5.5 ซม.
  • กระดาษ Bianco Flash 400 แกรม 
  • พิมพ์ดิจิตอล  2 สี 1 หน้า 
  • ปั๊มนูนที่โลโก้  

 

 

 

 

นามบัตร DETECON พิมพ์ดิจิตอล 2 สี 1 หน้า  ขนาด 9 x 5.5 ซม. ปั๊มนูนที่โลโก้  

Name card Size 9 X 5.5 cm. Paper Bianco Flash 400 gsm. PrintDigital 2 colors 1 side. Logo Emboss.

นามบัตรสีขาว กระดาษ Bianco Flash ขนาด 400 แกรม