นามบัตร  คุณปณตพร ธนาธร Managing Director บริษัท Big Clean

  • นามบัตร ขนาดมาตรฐาน  9 x 5.5 ซม.
  • กระดาษ มาร์ชเมลโล่ ขนาด 262 แกรม
  • พิมพ์ดิจิตอลสี 2 ด้าน

นามบัตร BIG CLEAN พิมพ์ดิจิตอลสี 2 หน้า

นามบัตรคุณปณตพร Managing Director บริษัท Big Clean

นามบัตร ขนาดมาตรฐาน  9 x 5.5 ซม. กระดาษมาร์ชเมลโล่ ขนาด 262 แกรม