Roll up Banner โดย World Wide IPTV ASIA

  • ป้ายโฆษณา พร้อมขาตั้ง
  • ขนาด  85 x 200 ซม.

Roll up Banner โดย World Wide IPTV ASIA ป้ายโฆษณา พร้อมขาตั้ง

ป้ายโฆษณาพิมพ์ 4 สี ติดแกนยึดกับขาตั้งแข็งแรงทนทาน

ป้ายแบนเนอร์ สื่อโฆษณา ณ จุดขาย ป้ายขนาดใหญ่โดดเด่นสะดุดตา

ป้ายโฆษณาพร้อมขาตั้ง ขนาด  85 x 200 ซม.