สมุดโน้ต
สมุดโน้ต Huawei  พร้อมปกหนัง

ปกหนัง

 • ปกหนังเทียมสีดำขนาด  18 x 22 ซม. ไม่รวมสัน  
 • ปั๊มจมโลโก้ 1 จุด
 • ด้านในวัสดุหนังเทียมสีดำ
  • ปกหน้าด้านใน มีชั้นสอดนามบัตร
  • ปกหลังด้านใน มีช่องใส่สมุดโน๊ตและที่เสียบปากกา

สมุดโน้ต

 • ขนาดเนื้อในประมาณ A5 (แนวตั้ง)
 • ปกนอกสุด หน้า+หลัง ปิดด้วยพลาสติก ไม่มีพิมพ์ ไดคัทมุมมน
 • ปกหน้า กระดาษอาร์ต  พิมพ์สีดิจิตอล  2 หน้า
 • ปกหลัง กระดาษอาร์ต  พิมพ์สีดิจิตอล 2 หน้า
 • หน้าโฆษณา พิมพ์สีดิจิตอลสี  2 หน้า
 • เนื้อใน (ทั้งหมดพิมพ์ 1 สี สีเดียวกัน)
  • กระดาษถนอมสายตา พิมพ์สีเดียว 2 หน้า
  • หน้าถัดไป กระดาษถนอมสายตา พิมพ์สีเดียว จำนวน 24 หน้า
  • หน้าเนื้อใน  กระดาษถนอมสายตา พิมพ์สีเดียว จำนวนประมาณ 100 หน้า ( 50 แผ่น )
 • เข้าเล่ม ใส่ห่วงกระดูกงูสำหรับสอดกับปกหนัง

สมุดโน้ต ขนาดเนื้อในประมาณ A5 (แนวตั้ง) ปกนอกหน้า+หลัง ปิดด้วยพลาสติก ไม่มีพิมพ์

สมุดบันทึก แบบไดคัทมุมมนทั้ง 4 มุม ขนาด  18 x 22 ซม. ไม่รวมสัน  

สมุดโน้ต Huawei หุ้มปกหนังเทียมสีดำ ปั๊มจมโลโก้ 1 จุด

สมุดโน้ต ปกหน้าด้านใน ติดวัสดุหนังเทียมสีดำ เจาะช่องสอดนามบัตร

สมุดโน้ตสีดำปกหนัง พิมพ์โลโก้ HUAWEI สีขาวบนหน้าปกมุมขวาล่าง

สมุดโน้ต พิมพ์สีดิจิตอล 2 หน้า เข้าเล่มใส่ห่วงกระดูกงูสำหรับสอดกับปกหนัง

สมุดปกหลังด้านใน มีช่องใส่สมุดโน๊ตและที่เสียบปากกาขนาด  18 x 22 ซม. ไม่รวมสัน