โปสเตอร์ขนาดเท่าคนจริง
   โปสเตอร์รูป EXO CHUN 

  • พิมพ์ Inkjet บนสติกเกอร์ PVC 
  • เคลือบด้าน
  • โปสเตอร์ปะบนแผ่นพลาสติกลูกฟูก หนา 5 มม.
  • ติดตั้งขาตั้งด้านหลัง

โปสเตอร์ขนาดเท่าคนจริง พิมพ์ Inkjet บนสติกเกอร์ PVC  เคลือบด้าน

โปสเตอร์รูป EXO CHUN พลาสติกลูกฟูกหนา 5 มม.

งานพิมพ์อิงค์เจ็ท สติกเกอร์ เคลือบลามิเนตด้านกันน้ำ ติดขาตั้งด้านหลัง