กล่องใส่ Grande Centre Point ตุ๊กตาม้า
ลักษณะกล่อง

  • กล่องเปิดหัวเปิดท้าย 
  • กระดาษกล่องแป้งหลังเทา ขนาด 450 แกรม
  • พิมพ์ 2 สี 1 หน้า 
  • เคลือบลามิเนตด้าน
  • เจาะช่องหน้าต่างขนาด 14.5 x 11.8 ซม. 
  • ติดพลาสติกใส  
  • ปั๊มไดคัทตามแบบ

กล่องเปิดหัวเปิดท้าย กระดาษกล่องแป้งหลังเทา ขนาด 450 แกรม

กล่องใส่ Grande Centre Point ตุ๊กตาม้า เจาะช่องหน้าต่าง ติดพลาสติกใส

กล่องสีดำ เจาะช่องหน้าต่างขนาด 14.5 x 11.8 ซม.

กล่องกระดาษ ปั๊มไดคัทตามแบบ พิมพ์ 2 สี 1 หน้า  เคลือบลามิเนตด้าน