นามบัตร PENDULUM เป็นนามบัตรของบริษัทจัดจำหน่ายนาฬิการะดับโลก PENDULUM

ผู้นำเข้าและจำหน่ายนาฬิกาคุณภาพระดับโลก พร้อมศูนย์บริการตรวจซ่อมนาฬิกา

โดยช่างผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมจากต่างประเทศ

สนใจ ติดต่อ www.pendulum.co.th

  • ขนาด 9 X 5.5 ซม.
  • กระดาษ Sup-145-13  216 แกรม
  • พิมพ์ 1  สี 2 หน้า

นามบัตร PENDULUM เป็นนามบัตรของบริษัทจัดจำหน่ายนาฬิการะดับโลก PENDULUM ขนาดนามบัตร 9 X 5.5 ซม.

ใช้กระดาษ Sup-145-13 216 แกรม พิมพ์ 1 สี 2 หน้า