กล่องใส่ Lip Balm   
   กล่องพลาสติกใส แบบเปิดหัว-ท้าย

ลักษณะกล่อง

  • ขนาดสำเร็จ กว้าง 4.5 x 4.5 x 2.3 ซม
  • ขนาดกางออก กว้าง 14.6 x 11.2 ซม
  • พลาสติก 0.3 มม.
  • ไม่มีพิมพ์
  • ไดคัท ติดกาวข้างกล่อง
  • ส่งแบบแบน

กล่องพลาสติกใส ขนาดสำเร็จ กว้าง 4.5 x 4.5 ลึก 2.3 ซม ไม่มีพิมพ์

กล่องใส่ Lip Balm ฝาแบบปิด/เปิดหัว-ท้าย ขนาดบรรจุลิปบาล์ม 1 ตลับ

กล่องพลาสติก ขนาดกางออก กว้าง 14.6 x 11.2 ซม

กล่องใส่สินค้าแบบพลาสติกใส พลาสติกหนา 0.3 มม. ฝาเปิดได้สองด้าน หัว-ท้าย

กล่องใส่สินค้าแบบพลาสติกใส เนื้อหนา ทนทาน มองเห็นสินค้าบรรจุในกล่องชัดเจน

กล่องพลาสติก ไดคัท ติดกาวด้านข้าง ปะประกอบ