กล่องใส่เครื่องประดับ Chama
    กล่องไม้ขีดดึงเปิดด้านข้าง

ลักษณะกล่อง

กล่องฝานอก

 • กระดาษคราฟท์ ขนาด 300 แกรม 
 • ขนาดสำเร็จ กว้าง 7 x ยาว 10 x สูง 2 ซม.
 • ขนาดกางออก 19.5 x 10 ซม.
 • พิมพ์ 1 สี 1 หน้า
 • ปั๊มไดคัท
 • เจาะช่องหน้าต่างติดพลาสติกใส หนา 0.3 มม.
 • ปะกาวข้าง

กล่องในขัดขึ้นรูป

 • กระดาษคราฟท์ ขนาด 300 แกรม 
 • ขนาดสำเร็จ กว้าง 7 x ยาว 10 x สูง 2 ซม.
 • ขนาดกางออก 18 x 21 ซม.
 • ปั๊มไดคัท
 • ขัดขึ้นรูป

กล่องไม้ขีดดึงเปิดด้านข้าง ขนาดสำเร็จ 7 x 10 x 2 ซม

กล่องใส่เครื่องประดับ แบรนด์ Chama ปั๊มไดคัท ปะกาวข้าง

กล่องกระดาษขนาดกางออก 19.5 x 10 ซม พิมพ์ 1 สี 1 หน้า

กล่องกระดาษคราฟท์สีน้ำตาล ขนาด 300 แกรม พิมพ์สีม่วง 

กล่องไม้ขีด กล่องนอกเจาะช่องหน้าต่างติดพลาสติกใสหนา 0.3 มม.

กล่องในไม่มีพิมพ์ ปั๊มไดคัทขัดขึ้นรูป