ถุงกระดาษ Facebook

  • ขนาดสำเร็จประมาณ กว้าง 40 ซม. สูง 31 ซม.  ด้านข้า่งหนา 10 ซม.
  • ขนาดกางออก 52 x 43 ซม.
  • กระดาษอาร์ตการ์ด ขนาด 230 แกรม
  • พิมพ์ตีพื้นสีฟ้า
  • โลโก้พิมพ์สีขาว
  • เคลือบลามิเนตด้าน
  • ปั๊มไดคัท
  • ขึ้นรูปถุง
  • ร้อยหูถุงเชือก PP  ถักเปียเบอร์ 8 

ออกแบบและผลิตถุงกระดาษ ถุงใส่สินค้า ถุงเกรดพรีเมี่ยม

ถงุกระดาษเคลือบลามิเนตกันน้ำ ร้อยหูเชือกถักเปีย PP เบอร์ 8 สีน้ำเงิน

ถุงกระดาษพิมพ์ตีพื้นสีฟ้า ขึ้นรูปถุงตามแบบ

ถุงใส่สินค้า กระดาษอาร์ตการ์ด ขนาด 230 แกรม ขนาดความกว้าง 40 ซม.

ถุงกระดาษใส่สินค้ใบใหญ่ ร้อยหูเชือกถักเปียทนทานแข็งแรง

ถุงกระดาษ Facebook ขนาดสำเร็จ กว้าง 40 ซม. สูง 31 ซม. ด้านข้า่งหนา 10 ซม.

ถุงกระดาษใบใหญ่ ขนาดกางออก 52 x 43 ซม. ด้านในสีขาวไม่มีพิมพ์

ถงกระดาษสีฟ้า พิมพ์โลโก้สีขาว ร้อยหูเชิอก PP สีน้ำเงิน