แผ่นพับ/  Gift Voucher

  • ขนาดแผ่นพับ 21 x 10 ซม.
  • ขนาดกางออก 21 x 20.3 ซม.
  • ขนาดสำเร็จ (พับ) 7 x  3 นิ้ว
  • กระดาษ Burano 250 แกรม
  • ปั๊มฟอยล์โลโก้ด้านหน้า 1 จุด
  • ปะประกบ
  • ไดคัทช่องเสียบ Gift Voucher
  • สันขอบ หนา 3 มม.
  • ปั๊มไดคัท
  • ตัดตามขนาด

แผ่นพับขนาดกางออก 21 x 20.3 ซม. สันขอบหนา 3 มม.

แผ่นพับขนาดสำเร็จ (พับ) 7 x 3 นิ้ว ปั๊มไดคัทตัดตามขนาด

แผ่นพับพร้อม Gift Voucher ปะประกบ ไดคัทช่องเสียบ Gift Voucher

คูปอง Gift Voucher ขนาด 7 x 3 นิ้ว กระดาษอาร์ตมัน 360 แกรม 2 หน้า

แผ่นพับขนาด (พับ) 21 x 10 ซม. สันขอบหนา 3 มม.

แผ่นพับกระดาษ Burano 250 แกรมสีดำ ปะประกบ

แผ่นพับสีดำ ปั๊มฟอยล์โลโก้สีทอง ด้านหน้า 1 จุด

Gift Voucher พิมพ์ดิจิตอลสี 2 หน้า เคลือบลามิเนตด้าน 2 หน้า ตัดตามขนาด