กล่องเครื่องสำอาง โดย บริษัท ครีม เดอ ลาเท็กซ์ จำกัด 
    กล่องใส่ครีม กล่องแบบเปิดหัว-เปิดท้าย ผลิต 2 แบบ 2 ขนาด

ลักษณะกล่อง
 1.  กล่องใส่ Eye Serum

 • ขนาดกล่องสำเร็จ 4 x 13 x 3 ซม.
 • ขนาดกางออก 16 x 25 ซม.
 • กระดาษอาร์ตการ์ด หน้าเดียว 350 แกรม
 • พิมพ์ออฟเซ็ท 2 หน้า 
  • พิมพ์ด้านนอก 3 สี
   Pantone (สีเขียว Pantone 7729c / สีชมพู Pantone 7605c / สีพื้นครีม Pantone 475c)
  • พิมพ์ด้านใน  1 สี 
 • เคลือบลามิเนตด้าน (แบบนิ่ม)
 • เทคนิคพิเศษ
  • ปั๊มฟอยล์โลโก้และลายเส้น
 • ไดคัท + ปะกาวข้าง

ซัพพอร์ท

 • กระดาษลูกฟูก ลอน E สีขาว (ไส้ลูกฟูก)
 • กระดาษปอนด์  ปะประกบลูกฟูก 2 ด้าน
 • พิมพ์ออฟเซ็ท 1 สี 1 หน้า 
 • ไดคัทตามแบบ
   

 2. กล่องใส่ Night Serum

 • ขนาดกล่องสำเร็จ 7.5 x 7.5 x 6.5 ซม.
 • ขนาดกางออก 30 x 24.5 ซม.
 • กระดาษอาร์ตการ์ด หน้าเดียว 350 แกรม
 • พิมพ์ออฟเซ็ท 2 หน้า  (อ้างอิงสีกล่องจากงานเดิม B5930)
  • พิมพ์ด้านนอก 3 สี Pantone (สีเขียว Pantone 7729c / สีชมพู Pantone 7605c / สีพื้นครีม Pantone 475c)
  • พิมพ์ด้านใน  1 สี (สีพื้นอ้างอิงจากด้านนอก สีพื้นครีม Pantone 475c)
 • เคลือบลามิเนตด้าน (แบบนิ่ม)
 • เทคนิคพิเศษ
  • ปั๊มฟอยล์โลโก้และลายเส้น
 • ไดคัท ปะกาวข้าง

ซัพพอร์ท

 • กระดาษลูกฟูก ลอน E สีขาว (ไส้ลูกฟูก)
 • กระดาษปอนด์ ปะประกบลูกฟูก 2 ด้าน
 • พิมพ์ออฟเซ็ท 1 สี 1 หน้า
 • ไดคัท ตามแบบ

กล่องแบบเปิดหัว-ท้าย ไดคัทปะกาวข้าง พิมพ์ออฟเซ็ท 1 สี 1 หน้า

กล่องใส่เครื่องสำอาง เคลือบลามิเนตด้าน ปั๊มฟอยล์โลโก้และลายเส้น

กล่องใส่ Night Cream ขนาด 7.5 x 7.5 x 6.5 ซม. กระดาษอาร์ตการ์ด หน้าเดียว 350 แกรม

กล่องกระดาษ ขนาดกางออก 30 x 24.5 ซม. พิมพ์ออฟเซ็ท 2 หน้า 

กล่องเครื่องสำอางสีครีม พิมพ์ด้านนอก 3 สี สีเขียว / สีชมพู / สีพื้นครีม พิมพ์ด้านใน 1 สี

กล่องเครื่องสำอาง โดย บริษัท ครีม เดอ ลาเท็กซ์ จำกัด 

กล่องใส่สินค้า แบบเปิดหัว-เปิดท้าย ผลิต 2 แบบ 2 ขนาด

กล่องใส่ Night Cream ด้านในซัพพอร์ทไดคัทช่องวงกลมเท่าขนาดขวดครีม

กล่องใส่ Eye Serum ขนาด 4 x 13 x 3 ซม. กระดาษอาร์ตการ์ด หน้าเดียว 350 แกรม