สูจิบัตร

 • เนื้อในสี 36 หน้า
 • สูจิบัตรขนาดเล่ม 14.8 x 14.8 ซม.

 

หน้าปก

 • กระดาษอาร์ตการ์ดหน้าเดียว 230 แกรม
 • ติดเป็นปีกที่ปกหน้า - ปกหลัง 
 • ปีกปก จัดทำเป็นโปสการ์ด ขนาดประมาณ 11.5 ซม.
 • ปกนอก พิมพ์ 4 สี
 • ปกใน พิมพ์ 1 สี
 • เคลือบลามิเนตด้าน 1 ด้าน

เนื้อใน

 • กระดาษอาร์ตมัน 130 แกรม
 • พิมพ์ 4 สี และอาจมีหน้าขาวดำด้วย
 • เข้าเล่มเย็บกี่ไสกาว

 

หนังสือสูจิบัตร ปีกปกเป็นโปสการ์ด ขนาดประมาณ 11.5 ซม.

สูจิบัตร 36 หน้า เคลือบลามิเนตด้าน 1 ด้าน

สูจิบัตรขนาดเล่ม 14.8 x 14.8 ซม.

หน้าปกกระดาษอาร์ตการ์ดหน้าเดียว 230 แกรม ติดเป็นปีกที่ปกหน้า - ปกหลัง 

ปกนอกพิมพ์ 4 สี ปกใน พิมพ์ 1 สี

หนังสือ พิมพ์ 4 สี เข้าเล่มเย็บกี่ไสกาว

สูติบัตรเนื้อใน กระดาษอาร์ตมัน 130 แกรม

หนังสือสูจิบัตรเนื้อใน จำนวน 36 หน้า