หนังสือสวดมนต์ 

  • ขนาดเล่ม 10.5  x  14.5  สูง 0.8 ซม.

หน้าปก

  • ขนาดกางออก 21.8 x 14.5 ซม.
  • กระดาษ Solution TRT สีขาว ขนาด 250 แกรม
  • พิมพ์ 1 สี 1 หน้า (Pantone 137U)
  • โลโก้ปั๊มฟอยล์สีขาว ขนาด 3.5 x 3.7 ซม.

เนื้อใน 36 หน้า

  • กระดาษ Cocoon  สีขาว Off White ขนาด 120 แกรม
  • พิมพ์ 2 สี (Pantone 137U + ดำ) จำนวน 36 หน้า
  • เข้าเล่มเย็บกี่ไสกาว
  • ไดคัทขอบมนทั้งเล่ม

หนังสือสวดมนต์ ขนาด 10.5 x 14.5 สูง 0.8 ซม. โลโก้ปั๊มฟอยล์สีขาว ขนาด 3.5 x 3.7 ซม.

หนังสือ หน้าปกกระดาษ Solution TRT สีขาว 250 แกรม พิมพ์ 1 สี 1 หน้า (Pantone 137U)

หนังสือสวดมนตร์ เข้าเล่มเย็บกี่ไสกาว ไดคัทขอบมน

หนังสือสวดมนตร์เนื้อในกระดาษ Cocoon สีขาว 120 แกรม พิมพ์ 2 สี