สติกเกอร์
   สติกเกอร์ติดขวดแชมพู

  • ขนาดสำเร็จ 4 x 13.5 ซม.
  • กระดาษสติกเกอร์ใส PP
  • พิมพ์หมึก UV 2/0 (สีดำ+สีทอง )
  • ปั๊มฟอยล์สีทอง
  • ปั๊มไดคัท

สติกเกอร์ใส พิมพ์หมึก UV 2/0 (สีดำ+สีทอง ) ปั๊มฟอยล์สีทอง

สติกเกอร์ใสติดขวดแชมพู ขนาดสำเร็จ 4 x 13.5 ซม.

กระดาษสติกเกอร์ใส PP ปั๊มไดคัท

สติกเกอร์ใสพิมพ์โลโก้ / ข้อความ ติดข้างขวดผลิตภัณฑ์สีขาว

สติกเกอร์ใสแผ่นติดด้านหลังขวดผลิตภัณฑ์สีขาว