แฟ้มใส่เอกสาร Pond's PAM

 • แฟ้มใส่เอกสาร
  • ขนาดกางออก 495 x 415 mm.
  • ขนาดสำเร็จ 300 x 225 mm.
  • กระดาษอาร์ตการ์ด 300 แกรม
  • พิมพ์ 1 สี 1 หน้า ( Pantone Red 201C )
  • เคลือบลามิเนตด้าน 1 หน้า
  • สแตมป์ฟอล์ยโลโก้

แฟ้มใส่เอกสาร Pond's สำหรับใส่เอกสารงานในงานสัมมนาหรือเปิดตัวสินค้าใหม่

พิมพ์ 1 สี 1 หน้า ( Pantone Red 201C )เคลือบลามิเนตด้าน 1 หน้า ปั๊มฟอล์ยโลโก้สีเงินเงา

มีกระเป๋าด้านข้างสำหรับใส่เอกสาร