แค็ตตาล็อก Big White 2015
    แค็ตตาล็อก เข้าเล่มไสกาว ความหนา 780 หน้า

  • ปกหน้า-ปกหลัง กระดาษจั่วปัง เบอร์ 24 หนา 1.98 มม.
  • ขนาดสำเร็จประมาณ A4  (แนวตั้ง)   21 x  29.7 x หนา 5 ซม.
  • ขนาดกางออกประมาณ  45 x 29.7 ซม.
  • กระดาษอาร์ตการ์ด ขนาด 130 แกรม
  • พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 2 หน้า
  • ติดใบปลิวปก หน้า-หลัง
  • เคลือบลามิเนตเงา 1 หน้า
  • ปั๊มไดคัท
  • เข้าเล่ม  เย็บกี่ ไสกาว ติดคิ้ว

แค็ตตาล็อก โบรชัวร์ แผ่นพับ ใบปลิว สิ่งพิมพ์สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

แค็ตตาล็อก ปกหน้า-ปกหลัง กระดาษจั่วปัง เบอร์ 24 หนา 1.98 มม.

แค็ตตาล็อก BIG WHITE 2015 หน้าปกสีขาว ความหนา 780 หน้า

แค็ตตาล็อกเล่มหนา ปั๊มไดคัท เย็บเข้าเล่มไสกาวติดคิ้วแน่นหนา

แค็ตตาล็อกขนาดสำเร็จ A4  (แนวตั้ง) 21 x  29.7 x หนา 5 ซม.

ตัวอย่างแค็ตตาล็อก หน้าปกกระดาษจั่วปัง

ตัวอย่างแค็ตตาล็อกเล่มใหญ่ หน้าปกกระดาษแข็งจั่วปัง เคลือบลามิเนตเงา

แค็ตตาล็อกกระดาษอาร์ตการ์ด ขนาด 130 แกรม พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 2 หน้า