แค็ตตาล็อก โดย มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรม  กรุงเทพมหานคร

ความสวยงามของศิลปะ ภาพวาด ภาพถ่าย การออกแบบ สถาปัตยกรรม ล้วนแล้วแต่ให้ความงดงามที่แตกต่างกันออกไป

ตามรูปแบบของชิ้นงานนั้นๆ ซึ่ง มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของงานศิลปะ

ทุกๆ ชิ้น จึงได้รวบรวมผลงานต่างๆ ออกมาเป็นแคตตาล็อคเล่มเล็กๆ สำหรับให้ข้อมูลความรู้และนำเสนอผลงานศิลปะ

ที่น่าสนใจ และสวยงามของศิลปิน

แค็ตตาล็อก 

  • ขนาดสำเร็จ  A5 
  • กระดาษอาร์ตด้าน
  • พิมพ์ดิจิตอล
  • เข้าเล่ม เย็บมุงหลังคา 

แค็ตตาล็อก โดย มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สูจิบัตร ขนาด A5 จำนวน 16 หน้า รวมปก

สูจิบัตรขนาดเล่มสำเร็จ 21 x 14.8 ซม. ขนาดเล่มกางออก 42 x 14.8 ซม.

ขนาดเล่ม ขนาด A5 ขนาดกางออก 42 x 14.8 ซม. กระดาษอาร์ตการ์ด 130 แกรม พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 2 หน้า

แค็ตตาล็อกเข้าเล่มแบบเย็บมุงหลังคา 2 ตำแหน่ง กระดาษอาร์ตมัน 130 แกรม

แค็ตตาล็อก พิมพ์ด้วยระบบดิจิตอลออฟเซ็ท 4 สี 2 หน้า