ซองสำหรับใส่การ์ดแต่งงาน คุณนุชและคุณธง

  • ซองใส่การ์ดแต่งงาน
    • ซองสำหรับใส่การ์ด ขนาด 5x7 นิ้ว แนวนอน
    • กระดาษสีน้ำตาล Conqueror Bamboo Havana (สีน้ำตาลเข้ม )120 gsm.
    • สแตมป์ฟอล์ยโลโก้ สีเงินด้าน ที่ปากซอง
    • ปั๊มไดคัท

ซองสำหรับใส่การ์ดแต่งงาน คุณนุชและคุณธง

ปั๊มไดคัทขึ้นรูป สแตมป์ฟอล์ยโลโก้ สีเงินด้านที่ปากซอง

ซองสำหรับใส่การ์ด ขนาด 5x7 นิ้ว แนวนอน กระดาษสีน้ำตาล Conqueror Bamboo Havana (สีน้ำตาลเข้ม )120 gsm.