ชุดการ์ดงานแต่งงาน โดย Keep in Touch Project

อีกมิติของงานพิมพ์ที่มีความสวยงามและโดดเด่นเป็นอย่างมาก หนีไม่พ้น "การ์ดแต่งงาน" ซึ่งแต่ละคู่บ่าว-สาว ต่างเลือกสรร

แบบเฉพาะ ทั้งสี รูปแบบ ขนาด กระดาษ โลโก้ ซึ่งปัจจุบันนี้ยังเน้นพิเศษในส่วนของสีสันและรูปแบบมากยิ่งขึ้น

มีการกำหนด ธีมของงาน สีชุด ให้เข้ากันมากยิ่งขึ้น Keep in Touch Project ได้ออกแบบการ์ดแต่งงาน "Smith & Tabtim"

ออกมาในโทนหวานแหวว เน้นสีที่ออกโทนโอโรส ผสมกับสีทองอ่อนๆ บนกระดาษที่มีลาย Texture หรือลายเส้นที่มีแบบเฉพาะ

ทั้งการ์ดและซอง เป็นสีโทนเดียวกัน สื่อให้เห็นถึงความสุขแสนหวานของคู่บ่าว-สาว เลยจริงๆ

การ์ดแต่งงาน

  • การ์ดขนาด A5
  • กระดาษลายเส้นพิเศษ หนา 270 แกรม
  • พิมพ์ 2 สี 2 หน้า (พื้นสีโอรส ตัวหนังสือสีทอง)
  • ตัดปลิว ตามขนาด

ซองสั่งผลิตตามขนาด

  • ขนาดสำหรับบรรจุการ์ด A5
  • กระดาษสายเส้นพิเศษ หนา 100 แกรม
  • พิมพ์ตีพื้นสีโอโรส ตัวหนังสือสีทอง
  • ปั้มไดคัท + ขึ้นรูปตามขนาด

 

ชุดการ์ดงานแต่งงาน โดย Keep in Touch Project ชุดการ์ดเชิญพิเศษ A5 ขนาดสำเร็จ 14.8 x 21 ซม.

การ์ดเชิญ A5 แนวตั้ง ขนาดสำเร็จ 14.8 x 21 ซม. กระดาษพิเศษ ลายเส้น Elation 270 แกรม

ซองสั่งผลิตตามขนาด A5 (แนวนอน) ขนาดประมาณ 15.5 x 21.5 ซม. กระดาษพิเศษลายเส้น Elation 100 แกรม

พิมพ์ระบบออฟเซ็ท 2 สี 1 หน้า กระดาษพิเศษลายเส้น Elation 100 แกรม ตีพื้นสีโอโรส พิมพ์โลโก้สีทอง

ซองสั่งผลิตตามแบบ กระดาษพิเศษลายเส้น Elation 100 แกรม พิมพ์ออฟเซ็ท 2 สี 1 หน้า

ขนาดสำเร็จ 14.8 x 21 ซม. กระดาษพิเศษ ลายเส้น Elation 270 แกรม พิมพ์ออฟเซ็ท 2 สี 2 หน้า

กระดาษพิเศษ ลายเส้น Elation 270 แกรม พิมพ์ออฟเซ็ท 2 สี 2 หน้า ตีพื้นสีโอโรส + โลโก้สีทอง