นามบัตรปั้มนูน Noncitizen โดย นอนซิติเซ่น

ความหลากหลายและสีสันที่มาพร้อมกับโลโก้เฉพาะ " นามบัตร " ที่ถูกออกแบบให้มีความโดดเด่นเฉพาะของหน่วยงาน

หรือองค์กรนั้น แน่นอนว่า ต้องมีความพิเศษเฉพาะ ที่เลือกสรรและตั้งใจให้ดูดี มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ค่อนข้างสูง

" Noncitizen " เป็นนามบัตรที่ใส่ลูกเล่นจากเทคนิคการปั้มนูนไว้อย่างสวยงามเลยทีเดียว

นามบัตรขนาดมาตราฐาน

  • ขนาด 9x5 cm.
  • กระดาษการ์ดขาว 250 แกรม
  • ด้านหน้า พิมพ์1สี (PT 356 U)
  • ด้านหลัง พิมพ์2สี (PT 356 U, black)
  • ปั๊มนูน 1 จุดตามแบบ

ขนาด 9x5 cm. กระดาษการ์ดขาว 250 แกรม ด้านหน้า พิมพ์1สี (PT 356 U) ด้านหลัง พิมพ์2สี (PT 356 U, black)

เทคนิคการปั้มนูน บนกระดาษ

ขนาด 9x5 cm. กระดาษการ์ดขาว 250 แกรม ด้านหน้า พิมพ์1สี (PT 356 U) ด้านหลัง พิมพ์2สี (PT 356 U, black)

ขนาดนามบัตร 9 x 5.5 ซม. กระดาษการ์ดขาว 250 แกรม ลักษณะพิเศษ ปั้มนูน

ขนาด 9x5 cm. กระดาษการ์ดขาว 250 แกรม ด้านหน้า พิมพ์1สี (PT 356 U) ด้านหลัง พิมพ์2สี (PT 356 U, black)

นามบัตรพิเศษปั้มนูน Noncitizen โดย นอนซิติเซ่น ขนาดนามบัตร 9 x 5.5 ซม. กระดาษการ์ดขาว 250 แกรม