โบรชัวร์ ตลาดเสรีมาร์เก็ต โดย เสรีพรีเมียร์

"โบรชัวร์" หรือ แผ่นพับ นิยมใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ  สามารถให้ข้อมูล รายละเอียด ที่อยู่ ตำแหน่งที่ตั้งได้ 

  • ขนาดสำเร็จ A4
  • กระดาษอาร์ตมัน 115 แกรม
  • พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 2 หน้า  
  • ลักษณะแผ่นพับ ขนาดมาตรฐาน 2 พับ 3 ตอน

โบรชัวร์ขนาดสำเร็จ 29.7 x 21 ซม. พับ 2 พับ 3 ตอน พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 2 หน้า

โบรชัวร์พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี สวยงาม กระดาษอาร์ต ขนาด 115 แกรม

โบรชัวร์ประชาสัมพันธ์ตลาดเสรีมาร์เก็ต ขนาดมาตรฐาน (A4) โดย บริษัท เสรีพรีเมียร์ จำกัด

โบรชัวร์ขนาดกระดาษ A4 พิมพ์ข้อมูล 2 หน้า พิมพ์ภาพแผนที่ด้านหลัง