โปสการ์ด 12 แบบ เป็นรูปการ์ตูนสัตว์น่ารัก ใน12 ราศี

  • ขนาด  12 x 17  ซม.
  • กระดาษ Coaster /Tester  สีขาว 285 แกรม
  • พิมพ์  5 สี 1 หน้า (สีเมทาลิก เงิน)  
  • พิมพ์  1 สี 1 หน้า
  • ตัดปลิว

โปสการ์ด 12 แบบ เป็นรูปการ์ตูนสัตว์น่ารัก ใน12 ราศี

พิมพ์ 1 สี 1 หน้า

พิมพ์ 5 สี 1 หน้า (สีเมทาลิก เงิน)

ขนาด 12 x 17 ซม.