Exercise book  Workbook N.1 By Be and Become

สมุดบันทึกการทำกิจกรรมต่างๆ ที่ทาง บี แอนด์ บีคัม จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นสำหรับองค์กร

ตัวเล่ม เป็นด้านในจะมีอินเด็กซ์กั้นเป็นส่วนๆ เพื่อแบ่งเนื้อหาให้เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน

หนังสือขนาด A4

  • ขนาดเล่ม A4  21 x 29.7 ซม.
  • กระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม
  • พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 1 หน้า
  • หน้าปก เคลือบลามิเนตด้าน
  • เนื้อในกระดาษปอนด์ 120 แกรม
  • เข้าเล่ม เย็บด้ายที่สัน ติดกาวเข้าปก

ขนาดเล่ม A4 21 x 29.7 ซม. กระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 2 หน้า หน้าปกเคลือบด้าน เข้าเล่มเย็บด้ายด้านข้าง ไสกาวติดปก

Exercise book Workbook N.1 By Be and Become ขนาดเล่ม A4 21 x 29.7 ซม. กระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 2 หน้า หน้าปกเคลือบด้าน เข้าเล่มเย็บด้ายด้านข้าง ไสกาวติดปก

ขนาดเล่ม A4 21 x 29.7 ซม. กระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 2 หน้า

เนื้อในใช้อินเด็กซ์ กั้นแบ่งเนื้อหาเป็นสัดส่วน กระดาษปอนด์ 120 แกรม พิมพ์ดิจิตอล 4 สี

ขนาดเล่ม A4 21 x 29.7 ซม. กระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 2 หน้า หน้าปกเคลือบด้าน เข้าเล่มเย็บด้ายด้านข้าง ไสกาวติดปก

เข้าเล่มเย็บด้ายด้านข้าง ไสกาวติดปก

เนื้อใน กระดาษปอนด์ 120 แกรม พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 2 หน้า

เนื้อใน กระดาษปอนด์ 120 แกรม พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 2 หน้า

วิธีการเข้าเล่ม แบบเย็บด้ายสันข้าง

วิธีการเข้าเล่ม แบบเย็บด้ายสันข้าง

วิธีการเข้าเล่ม สันกาวติดปก

วิธีการเข้าเล่ม แบบเย็บด้ายด้านข้าง สันกาวติดปก