โปสการ์ด NARZ  เป็นธุรกิจ  PUB&RESTAURANT

  • ขนาด 9 x 13 ซม.
  • กระดาษอาร์ตการ์ด 310 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
  • เคลือบมันพร้อมพิมพ์
  • ตัดปลิว

โปสการ์ด NARZ เป็นธุรกิจ PUB&RESTAURANT

ขนาด 9 x 13 ซม. กระดาษอาร์ตการ์ด 310 แกรม

พิมพ์ 4 สี 2 หน้า เคลือบมันพร้อมพิมพ์ ตัดปลิว